SARAKINIKO II 

ARCHITECTURAL DESIGN & CONSTRUCTION: FANIS KATAPODIS