ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ II

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: ΦΑΝΗΣ ΚΑΤΑΠΟΔΗΣ 

ΚΑΤΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ