ΣΑΡΑΚΙΝΙΚΟ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: ΦΑΝΗΣ ΚΑΤΑΠΟΔΗΣ 

ΚΑΤΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ