ΚΟΡΑΚΙΑ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: REACT ARCHITECTS
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: ΦΑΝΗΣ ΚΑΤΑΠΟΔΗΣ