ΦΑΡΑΓΓΑΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: AURELIO GALFETTI
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: ΦΑΝΗΣ ΚΑΤΑΠΟΔΗΣ