ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΑΤΑΠΟΔΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΠΑΡΟΙΚΙΑ 84400 ΠΑΡΟΣ , ΕΛΛΑΔΑ
Tηλ:(+30) 2284021741, fax (+30) 2284 22721

email:fkatapodis@gmail.com