ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ
CASA GALFETTI, PAROS
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: AURELIO GALFETTI
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: ΦΑΝΗΣ ΚΑΤΑΠΟΔΗΣ